Sporten is gezond

Sporten is gezond

Mensen die sporten maken in het algemeen minder gebruik van de gezondheidszorg en verzuimen minder vaak van werk of opleiding.

De sportmedaille kent echter ook een keerzijde: het risico op sportletsels en blessures. In Nederland melden zich, volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid, jaarlijks ongeveer 650.000 mensen bij de huisarts vanwege een sportblessure. Het totaal aantal mensen met een sportblessure bedraagt zelfs zo’n 3,5 miljoen per jaar, waarvan er 1,4 miljoen medische hulp nodig hebben. In de meeste gevallen betreft het acute en chronische knie- en enkelletsels.

Door de combinatie van liggend bewegen, verwarmde cabines en een op u aangepast oefenprogramma, is onze TFM-methode uitermate geschikt om blessurevrij te kunnen sporten!

Ook voor ouderen is gebleken dat deze methode een veilige en effectieve manier van bewegen is. Artrose, stijve gewrichten en stramme spieren varen wel bij de oefensessies in de verwarmde cabines en ozonbaden.