Werkgeversinformatie

Wilt u graag vitaal en gezond personeel dat iedere dag weer met plezier naar het werk gaat?

Stimuleer uw medewerkers dan om te gaan sporten en maak gebruik van de nieuwe WKR 2015.
Met de nieuwe WerkKostenRegeling (WKR) die per 1 januari 2015 in is gegaan, is dit nu wel erg interessant! Uw werknemers kunnen tegen aanzienlijk gereduceerde tarieven overal gaan sporten in een fitness centrum naar eigen keuze. Voor u als werkgever kan dat een aanzienlijke verlaging van de door u af te dragen sociale werkgeverslasten betekenen. In principe heeft u met de nieuwe regeling als werkgever 2 mogelijkheden:

• Of u vergoedt de abonnementsgelden die uw werknemers moeten betalen bij een fitness centrum naar vrije keuze

• Of u houdt de abonnementsgelden die uw werknemers moeten betalen bij een fitness centrum naar vrije keuze in op hun bruto salaris (“brutering”).

In beide gevallen moet u zorgen dat het totaal van al uw vergoedingen binnen 1,2% van de totale loonsom van uw personeel blijft (de zgn. "vrije ruimte"). Als de som van al deze vergoedingen uiteindelijk het bedrag van de "vrije ruimte" overschrijdt dan wordt het meerdere wel zwaar belast.
De eerste optie kost u als werkgever (veel) geld, maar die keuze is aan u.
De tweede optie is erg interessant, omdat uw werknemers op deze manier een reductie op de abonnementsgelden krijgen die varieert van 36,85% tot 52%, doordat het abonnementsgeld van hun bruto salaris af gaat! En dat leidt voor u als werkgever weer tot een lagere afdracht van sociale werkgeverspremies!

Dus zowel u als werkgever als uw werknemers levert dit geld op!

Groot voordeel hierbij is dat de noodzaak die in het verleden bestond om eerst een contract met een specifiek fitnesscentrum af te sluiten onder de nieuwe WKR geheel komt te vervallen. Uw werknemers kunnen bij elk fitnesscentrum een abonnement afsluiten en kunnen dit dan met hun brutoloon laten verrekenen, waardoor bovengenoemde korting ontstaat. Zonder administratieve rompslomp of gedetailleerde verantwoording naar de Belastingdienst! U hoeft alleen maar aan de Belastingdienst op te geven hoeveel u in totaal onbelast hebt vergoed; een verdere specificatie is niet meer nodig. En wij dragen zorg voor alle benodigde administratie/facturatie, zodat u als werkgever volledig ontzorgd wordt! Op deze manier draagt u op een heel eenvoudige manier bij aan de gezondheid van uw medewerkers en krijgen zij de kans om goedkoop te sporten, zonder dat u hiervoor hoeft te onderhandelen en formele contracten met sportcentra moet afsluiten!

Iedereen is er dus bij gebaat dat u als werkgever deze regeling in uw bedrijf gaat toepassen en uw personeel op de hoogte gaat stellen van de mogelijkheden. Wij zijn gaarne bereid u hierin te ondersteunen met voorlichting en informatie.


Wilt u graag meer informatie hierover? Ga dan naar onze contactpagina.