Huisregels Top Balance Maastricht

Om ons gezondheidsinstituut voor iedereen een prettige (sport)omgeving te laten zijn hebben we onderstaande huisregels opgesteld, zodat iedereen maximaal kan genieten van onze faciliteiten.

(N.B: tijdens de COVID periode gelden aanvullende regels!)

Sporttijden

 

• Een sessie in de TFM cabines duurt 30 minuten. Hieronder valt ook het schoonmaken van de cabine.

• Afmeldingen dienen voorkomen te worden. En indien dit niet te voorkomen is dan dient een afmelding 24 uur van te voren gemeld te worden. Bij voorkeur telefonisch.
(u kunt ook een bericht achterlaten op het antwoordapparaat) Dit kan ook via e-mail: afslank@topbalancemaastricht.nl

• Bij 3 keer te laat afmelden zien wij ons genoodzaakt een TFM-sessie in rekening te brengen. Ook bij klanten die een onbeperkt abonnement hebben afgesloten zal er bij de derde keer een sessie in rekening gebracht worden.

• Om hinder voor andere klanten te voorkomen wordt van iedere klant verwacht dat zij/hij zich stipt houdt aan de afgesproken begin- en eindtijd.

• Gezien de voorbereidingen die wij vooraf moeten treffen willen wij iedereen vriendelijk verzoeken om s.v.p. NIET eerder dan 08:00 danwel 15:45 te komen. Wanneer u toch eerder dan 08:00 (of 15:45) komt, zult u helaas even moeten wachten op één van onze medewerksters. Indien er wel al een medewerkster aanwezig is, verzoeken wij u vriendelijk om toch tot 08:00 (of 15:45) beneden aan de koffietafel plaats te nemen.

• Indien een klant onverhoopt te laat aanwezig is en dus te laat met de sessie start, wordt toch gewoon het afgesproken eindtijdstip gehandhaafd.

• Houdt u aan het vooraf opgestelde programma. Indien u hier vragen over heeft stel deze dan gerust aan de instructrice. Laat de overige sporters rustig hun eigen programma afwerken.

 

Vertier

 

• De studio is een sportgelegenheid, dus mag er rustig gesproken worden en plezier worden beleefd, maar zorg er wel voor dat andere bezoekers van het totale Top Balance instituut ongestoord hun behandelingen kunnen ondergaan of van hun sportsessies/ozonbaden kunnen genieten.

• Koffie/thee worden gratis verstrekt, maar is wel enkel en alleen bedoeld voor ‘een bakje’ na het sporten.

 

Gezondheid

 

• Wees eerlijk en helder tijdens uw intakegesprek over evt. medische zaken die spelen. Alleen als uw medische conditie 100% duidelijk is kan een adequaat en verantwoord sportprogramma voor u op maat gemaakt worden.

• Ieder programma wordt zorgvuldig en met kennis van zaken opgesteld. Indien nodig wordt het advies van onze fysiotherapeut en/of osteopaat ingeschakeld. Het blijft echter uw eigen verantwoording om hier goed mee om te gaan. Let dus op overbelasting en houdt u aan de maximale sessieduur. Geef het ook aan als u een specifieke oefening niet als prettig ervaart.

 

Hygiëne

 

• In principe dient u lichte sportkleding mee te nemen. Er zijn verwarmde omkleedlokalen voorhanden (separaat voor mannen en vrouwen). De oefeningen worden zonder schoenen maar wel met sokken uitgevoerd, zorg dus dat u schone sokken aan heeft.

• Uw persoonlijke eigendommen (tassen, jassen, schoenen, etc) dient u in een van de afsluitbare lockers op te bergen.

• Neem een eigen handdoek mee en leg deze steeds in de cabine. Wanneer u gebruik maakt van de ozon, neemt u dan twee handdoeken mee.

• Maak de sportcabine/ozoncabine na afloop van een sessie met de daarvoor aanwezige tissues en desinfecterende spray weer goed schoon.

• Er zijn separate mannen- en vrouwendouches beschikbaar om u na het sporten te kunnen douchen. Maak na het douchen de gebruikte douche even schoon met de daarvoor bestemde doekjes met detol.

 

Financieel

 

• Sessies dienen vooraf te worden betaald. Voor de actuele tarieven wordt u verwezen naar onze tarievenpagina.

• Rittenkaarten zijn niet overdraagbaar.

• Abonnementen worden voor een bepaalde (vaststaande) tijd aangegaan. Abonnementen eindigen dus direct na afloop van hun looptijd en zijn niet overdraagbaar.

• PS. food & lifestyle producten, SevenTea en accessoires kunnen na aankoop niet meer teruggebracht of omgeruild worden.

 

Openingstijden

 

• Hiervoor wordt u verwezen naar onze contactpagina.

 

Team Top Balance wenst u een aangenaam verblijf in ons gezondheidsinstituut.